Thông tin tài khoản ngân hàng

  * Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh: TP CẦN THƠ

         Chủ tài khoản: Trần Thị Hồng Hà

          Số tài khoản:     0111000171333

  * Ngân hàng Sacombank- Chi nhánh: TP CẦN THƠ

          Chủ tài khoản: Trần Thị Hồng Hà

          Số tài khoản:      070052323787

i_header

Hotline

02923891193